เลขที่ 5 ถนนเเจ้งสนิท อำเภอเมือง อุบลราชธานี
045 255-047, 045 240 577
mail@utc.ac.th

แบบฟอร์มใบลา

ตารางเรียน ตารางสอน

RMS 2016

E-Learning

ข่าวสารข้อมูล NEWS

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำโดย นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย
นายทวีศักดิ์ บุตรจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

learn more
อาชีวะอาสา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันที่ 5 กันยายน 2562 คณะครู และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ย้ายวัสดุและอุปกรณ์ ภายในศาลาฝึกปฏิบัติธรรม ขึ้นที่สูง และทำความสะอาดภายในวัดโดยรอบ ณ วัดป่าดงใหญ่วังอ้อ อ.เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบคุณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ร่วมสนับสนุนรถใน

learn more
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รวบรวมสิ่งของบริจาค อาหารแห้ง เสื้อผ้า น้ำดื่ม และของใช้ต่างๆ
นำมอบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ บ้านฮ่องอ้อ ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ 

learn more

ข่าวสารสำหรับ นักศึกษา

รายชื่อนักเรียน – นักศึกษา ที่ยังไม่ส่งหลักฐานใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1)

รายชื่อนักเรียน – นักศึกษา ที่ยังไม่ส่งหลักฐานใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ***ให้นักเรียน นักศึกษาที่มีรายชื่อในประกาศ ติดต่องานทะเบียนโดยด่วน***

รับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี 2562

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัคร นร./น.ศ. ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม (บางสาขาวิชา)
เริ่มรับสมัคร ตั้งเเต่วันที่ 22 เมษายน ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

เผยแพร่ผลงาน/วิจัย เอกสารดาวน์โหลดเผยแพร่ผลงาน

เอกสารประกอบการเขียนโครงการวิจัยสำหรับครู ว.สอศ-1

เอกสารประกอบการเขียนโครงการวิจัยสำหรับครู ว.สอศ-1เอกสารประกอบการเขียนโครงการวิจัยสำหรับครู ว.สอศ-1

Learn more
เผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

เผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

เรื่องผลการใช้น้ำมักชีวภาพจากกากกาแฟเพื่อบำบัดน้ำทิ้งและลดกลิ่นเหม็นในสุขา

Learn more
เผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

เผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

เรื่อง การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของวัสดุจากธรรมชาติในการบำบัดน้ำทิ้ง

Learn more